Vi är glada att meddela att vi har erhållit betydande stöd från Europeiska Unionen (EU) för vår ambitiösa utbyggnad av vårt växthusprojekt 2022. Denna finansiering kommer att vara av stor nytta för vårt företag:

1. Utökad kapacitet: EU-stödet möjliggör en betydlig expansion av våra växthusanläggningar, vilket kommer att öka vår produktionskapacitet av blommor av hög kvalitet.

2. Teknologisk innovation: Med dessa medel kan vi investera i den senaste teknologin för växthusodling, inklusive klimatstyrning, automatisering och energieffektivitet, vilket kommer att höja vår konkurrenskraft.

3. Skapande av arbetstillfällen: Projektet kommer att generera nya men framförallt säkerställa befintliga arbetstillfällen i regionen, vilket gynnar lokalbefolkningen och stärker den ekonomiska tillväxten.

4. Hållbarhet och miljöskydd: EU-stödet kommer också att främja vårt åtagande för hållbarhet och miljöskydd genom att minska vår klimatpåverkan.

5. Exportmöjligheter: Med den ökade produktionen och kvaliteten på våra blommor kommer vi att kunna utforska nya exportmöjligheter och stärka våra internationella partnerskap.

Detta stöd från EU är en viktig milstolpe för vårt företag och ett bevis på vårt engagemang för att främja tillväxt och hållbar utveckling, samtidigt som vi fortsätter att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder.