Om Lagergrens Handelsträdgård

Vi är ett blomsterproducerande familjeföretag som ligger i Lenhovda i de småländska skogarna. Företaget drivs av Björn och Kent Lagergren tillsammans med anställda, som kan uppgå till ett ca 50-tal under högsäsong. Företaget har varit i familjens ägo i snart 60 år.

Vår stora specialitet är blomsterlök i allmänhet och tulpaner i synnerhet men vi odlar även krukväxter som pelargoner och sommarblommor. Vår anläggning är 17 200 m2, varav det allra mesta av odlingen är på dubbelvåningssystem. Kylytan är på ca 3 300 m2.

Under de senaste åren har vi gjort stora investeringar för att få större och effektivare produktionsyta. För att säkra kvalitén på våra produkter är vi certifierade enligt miljöledningssystemet Svenskt Sigill IP (IP nr: 07-90019) sedan 2003.
2012 blev vi även ett av Sveriges Klimatcertifierade företag, för mer information om Integrerad Produktion (IP) gå in på fliken länkar.

Vårt miljöarbete påbörjade vi 1997, då genom att ansluta oss till Grön Kompetens AB miljödatabas, vilken har till syfte att värna om den inre och yttre miljön.

Vi dokumenterar förbrukning av energi, växtskyddsmedel och växtnäring i fyraveckorsperioder. Detta sammanställs sedan i en webbaserad miljödatabas, jämförda miljönyckeltal skickas sedan i retur till oss. Allt för att stimulera till mindre förbrukning av resurser.

I oktober 2000 anslöts företaget till biobränsleeldat fjärrvärmeverk, även detta är ett led i företagets miljöpolicy.